Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/gantry/functions.php on line 44

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/gantry/functions.php on line 45

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/gantry/functions.php on line 41
Domov - Východoslovenské tábory ochrancov prírody

Východoslovenský tábor ochrancov prírody

Vítajte na stránke VS TOP,

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny prostredníctvom svojej ústrednej zložky je každoročne vyhlasovateľom konania najmasovejšieho ochranárskeho podujatia Východoslovenského tábora ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou. Tradične sa táto akcia koná na prelome mesiaca júl-august, vždy v niektorom z regiónov východného Slovenska. 

Poslaním tohto podujatia je odbornou činnosťou, prostredníctvom jednotlivých sekcií, inventarizačným prieskumom získať nové informácie a údaje o hodnotách územia, stave ekosystémov a jeho zložiek v záujmovej oblasti. 

Odborné výsledky každoročného VS TOP je možné využiť pri plnení konkrétnych úloh štátnej ochrany prírody v podmienkach spravovaného regiónu, a tiež sú vhodným odborným podkladom pre činnosť samosprávnych orgánov. 

Nie menej dôležité sú ďalšie tri ciele TOP, a to výchovno - poznávací, kultúrno - spoločenský a cieľ praktickej ochrany prírody, kde je zámer organizátorov odborne vzdelávať najmä mladých účastníkov, oboznámiť všetkých aspoň z časti s históriou i tradíciami a prírodnými hodnotami zaujímavého regiónu. Nezanedbateľný je príspevok účastníkov v oblasti praktickej pomoci prírode a obci. 

Toto je zámer organizátorov každoročného Východoslovenského tábora ochrancov prírody.

Stránka je nepravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o materiály. Ak máte niečo zaujímavé, čo by mohlo byť zverejnené budeme radi ak nám to pošlete.

.navigation ul.nav {float: left;} .navigation form {float: right;width: 300px;} .navigation {height: 34px} countModules('position-1')) : ?>