Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293
1999 Choňkovce, XXIII. VS TOP - Východoslovenské tábory ochrancov prírody

XXIV. VS TOP - Choňkovce - rok 1999 

 

     
  Vytlačiť    
Dokumenty
 
Buletin
Zborník

Základné informácie

Miesto konania: Choňkovce, Pod Borolom
Termín konania: 31. júl - 7. august 1999
Organizátor   

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP

Prípravný výbor Ing. Milan Murín
RNDr. Vladimír Stano
Ing. Ján Čurlík
Ján Skyba
Ing. Ján Marcin
Ing. Ján Petro
Ing. Jozef Staško
RNDr. Eva Konečná
Ing. Stanislav Margicin
Ing. Ján Immer
prom. mat. Ján Nižňanský
Odborné sekcie botanická
entomologická
geologická
herpetologická
chiropterologická
lesnícka
krajinárska 
mammaliologická
mykologická
ornitologická
praktická ochrana prírody
detská
Sponzori AQUING s.r.o., Košice projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce a vykonávanie inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia
ACOM s.r.o., Košice Predaj, servis výpočtovej a kancelárskej techniky. Predaj, servis a prenájom zariadení pre veľkoplošnú projekciu obrazu
GEOMETRA, Košice inžinierská geodézia, inžinierská geológia, majetkovoprávna činnosť
LESY š.p. Košice, Správa lesov Porúbka  
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŹSTVO „VINOHRADY“ Choňkovce  
SLOVAKIA TREND, s.r.o.,Sobrance  
SPRAVBYT s.r.o., Bardejov  
.navigation ul.nav {float: left;} .navigation form {float: right;width: 300px;} .navigation {height: 34px} countModules('position-1')) : ?>