Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/gantry/functions.php on line 44

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/gantry/functions.php on line 45

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/gantry/functions.php on line 41

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 1391

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293
2012 Rejdová, XXXVI. VS TOP - Východoslovenské tábory ochrancov prírody

XXXVI. VS TOP - Rejdová - rok 2012 

.....Rok za rokom sa míňa, tábor za táborom sa pripravuje, otvára, prežíva – pracuje sa – spoznáva sa veľa nového, zaspieva sa a končí ... nastáva lúčenie s nádejou, že o rok sa opäť takto všetci stretneme. A nám neostáva nič iné, len to uzavrieť, vyhodnotiť a pustiť sa do príprav ďalšieho VS TOPu.....

Milí priatelia, ochranári, dovoľte mi teda pár údajov k XXXVI. ročníku Vs TOP. XXXVI. Vs TOP ( 28. júl - 3. august 2012 ), sa tento krát konal v severnom okraji Stolických vrchov, v chotári malebnej obce Rejdová v severozápadnom kúte okresu Rožňava. Cieľom tábora bolo odbornou činnosťou, inventarizačným prieskumom prispieť k zvýšeniu poznania a zdokumentovaniu prírodných pomerov a zistiť skutkový stav ochrany prírody vo vybraných lokalitách záujmového územia a navrhnúť preventívne i nápravné riešenia na zveľadenie prírodného prostredia, zachovanie a ochranu biodiverzity daného regiónu. Tohoročne sú konkretizované ciele vo vybraných lokalitách geografického celku Stolických vrchov. Jeden z cieľov bolo aj pomôcť obci zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov a praktickou činnosťou účastníkov TOP aj vylepšiť životné prostredie obce a regiónu. Počas tábora pracovali nasledujúce odborné sekcie:

 1. Krajinárska – Liptáková
 2. Lesnícka – Lehotský, Baláž
 3. Botanická – Nižnanská, Glončák, Jan Lepš
 4. Ornitologická – Fulín, Olekšák
 5. Herpetologická – Haleš
 6. Entomologická – Panigaj, Richter
 7. Mykologická – Polčák, Pardovič
 8. Chiropterologická – Fulín
 9. Praktická – Nižňanský, Rakuščinec
 10. Detská – Lehotská, Gajdošová
 11. Speleologická – Lipták
 12. Rezbárska – Novák

...a ešte pár štatistických údajov

počet účastníkov: 288 + 15 organizačný štáb
najmladší účastník: Jakub Šlosár nar. 10.05.2012
najstarší účastník: Vendelín Zelník 77 rokov

Všetky odborné výsledky zistené počas práce v jednotlivých sekciách budú čoskoro uvedené v pripravovanom zborníku a ďalšie informácie sú k nahliadnutiu v buletíne. ... za rana je najlepšejepši, za rana je rosa ... tak do skorého „stáborenia“ milí TOPáci...

Mgr. Danka Kosturová ( organizačný výbor )

 

     
  Vytlačiť    
Dokumenty
Pozvánka
Buletin
Zborník

Základné informácie

Miesto konania: Rejdová
Termín konania: 28. júl - 3. august 2012
Organizátor   

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,
ZO SZOPK Dobšiná
ZO SZOPK Trebišov
obec Rejdová

Spoluorganizátor

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,
ZO SZOPK Dobšiná
ZO SZOPK Trebišov
obec Rejdová

Prípravný výbor Ing. Milan Murín
Mgr. Voralová Kristína
Mgr. Mátéová Silvia
Ing. Kilík Ján
Ing. Boroš Milan
Ing. Harmatha Tibor
Ing. Valentík Ján
Ing. Szőllős František
Ing. Lukáč Stanislav, CSc
Odborné sekcie krajinárska
lesnícka
botanická
ornitologická
herpetologická
entomologická
mykologická
chiropterologická
geologická
speleologická
praktická ochrana prírody
rezbárska
čipkárska
detská
Sponzori AQUING s.r.o. Košice projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce a vykonávanie inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia
ABCOM Košice s.r.o. Košice Predaj, servis výpočtovej a kancelárskej techniky. Predaj, servis a prenájom zariadení pre veľkoplošnú projekciu obrazu
Burdiga Pavol zástupca primátora Rožňavy
Breznenová Stanislava  
Mesto Dobšiná  
FOREST SERVICE Pača s.r.o. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
K.TOM s.r.o., Košice veľkoobchod v oblastiach s komoditami ako je múka, cukor, repka olejná, kukurica, potravinárska pšenica ďalej pracuje aj s hutným materiálom a to plechmi a betonárskou oceľou
Lebocký Tibor, Ing. poslanec NR SR 
Mestské lesy Dobšiná s.r.o. Obhospodarovateľ a nájomca majetku mesta Dobšiná
Mestské lesy Košice Poslaním podniku je zachovanie a zveľaďovanie lesného majetku mesta Košice pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia.
NOTES,a.s. Slavošovce Výroba kancelárskych, školských a papierenských výrobkov.
OMNI MARKET Malá Ida výroba pečiva a pekárenských výrobkov
Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. Spoločnosť v zmysle štatútu mesta Dobšiná a zákona 369/90 Zb. o Obecnom zriadení zabezpečuje verejnoprospešné služby a činnosti
RWE Companius Program, ktorý podporuje dobrovoľnícke aktivity zamestnancov RWE GROUP.
SHP Papierne Slavošovce, a.s. Výroba hygienických výrobkov pre potreby osobnej hygieny ako aj hygieny v domácnostiach a inštitúciách..
Urbárske družstvo Rejdová AVE  
Rakuščinec Tomáš  
Slabý Ján  
.navigation ul.nav {float: left;} .navigation form {float: right;width: 300px;} .navigation {height: 34px} countModules('position-1')) : ?>