Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293
2013 Malá Lodina, Veľká Lodina, XXXVII. VS TOP - Východoslovenské tábory ochrancov prírody

XXXVII. VS TOP - Malá Lodina, Veľká Lodina - rok 2013 Východoslovenský tábor ochrancov prírody 2013 sa uskutočil pod záštitou ministra ŽP SR Ing. Petra Žigu PhD a primátora mesta Košíc MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH

     
  Vytlačiť    
Dokumenty
Pozvánka
Buletin
Zborník

Základné informácie

Miesto konania: Veľká Lodina, Malá Lodina
Termín konania: 27. júl - 2. august 2013
Organizátor   

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
ZO SZOPK Trebišov
Mestské lesy Košice, a.s.
OÚŽP Košice
Obec Malá Lodina
Obec Veľká Lodina

Spoluorganizátor  Mesto Košice
ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove
OÚŽP Košice – okolie
Prípravný výbor Ing. Milan Murín
Mgr. Voralová Kristína
Mgr. Mátéová Silvia
Mgr. Kosturová Danka
Ing. Roth Tibor
Ing. Tököly Miroslav
Ing. Mižaková Eva
RNDr. Gojdičová Eva
Zuščák Ivan
Ing. Weiszer Adrián
Paločko Anton
Trojčák Roman
Ing.Kvokačka Jozef
Ing. Kováč Oliver
Ing. Fečková Adriana
Hubert Tomáš
Ing. Kováč Dušan
Ing. Hrešová Marta
Chudý Milan
Ing. Kormošová Olga
Štefanovičová Kornélia
Radovan Franko
Matúš Martin
Odborné sekcie krajinárska
lesnícka
botanická
ornitologická
herpetologická
entomologická
chiropterologická
geologická
speleologická
praktická ochrana prírody
rezbárska
detská
Sponzori AQUING s.r.o., Košice projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce a vykonávanie inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia
ABCOM Košice s.r.o., Košice Predaj, servis výpočtovej a kancelárskej techniky. Predaj, servis a prenájom zariadení pre veľkoplošnú projekciu obrazu
Bokšov Lodina Ubytovacie a stravovacie služby
Kurek Matúš  
Margicin Martin  
Mesto Košice  
Mestské lesy Košice a.s. Poslaním podniku je zachovanie a zveľaďovanie lesného majetku mesta Košice pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia.
Notes a.s., Betliar Výroba kancelárskych, školských a papierenských výrobkov.
OMNI MARKET, Malá Ida výroba pečiva a pekárenských výrobkov
SHP Papierne Slavošovce, a.s. Výroba hygienických výrobkov pre potreby osobnej hygieny ako aj hygieny v domácnostiach a inštitúciách.
SVP š.p., OZ Košice Starostlivosť o vodne toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.
Rakuščinec Tomáš  
Sponzori, ktorí si neželajú byť menovaní 
.navigation ul.nav {float: left;} .navigation form {float: right;width: 300px;} .navigation {height: 34px} countModules('position-1')) : ?>