Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293
2019 Silická Jablonica, XLIII. VS TOP - Východoslovenské tábory ochrancov prírody

XLIII. VS TOP - Silická Jablonica - rok 2019

 

     
  Vytlačiť    
Dokumenty
Pozvánka
Buletin
Zborník

Základné informácie

Miesto konania: Silická Jablonica, Amfiteáter
Termín konania: 27. júl - 2. august 2019
Organizátor   

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - Ústredný výbor
Základná organizácia SZOPK Trebišov
Základná organizácia SZOPK  Bocian

Spoluorganizátor

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa NP a BR Slovenský kras
Obecný úrad Silická Jablonica

 

         
Prípravný výbor  RNDr. Miroslav Fulín, CSc. - ZO SZOPK Bocian
Ing. Milan Olekšák – Správa NP a BR  Slovenský kras
MVDr. Andrea Balážová – Správa NP a BR Slovenský kras
Mgr. Kristína Voralová – ÚV SZOPK, Správa CHKO Latorica
Ing. Milan Murín – OÚ OSŽP Košice, ZO SZOPK Trebišov
Ing. Jakub Jandel – ZO SZOPK Trebišov

RNDr. Janka Fulínová – ZO SZOPK Bocian
Mgr. Sylvia Mátéová – ZO SZOPK Trebišov
Ing. Bartolomej Angyal – starosta obce Silická Jablonica
Simona Tholt – ZO SZOPK Trebišov
Ing. Ivan Tamas Mária

 

 

 

Odborné sekcie krajinárska
lesnícka
botanická
ornitologická
herpetologická
entomologická
mykologická
chiropterologická
geologická
dendrologická
praktická ochrana prírody
detská
Sponzori Notes, a.s. – závod Betliar Výroba kancelárskych, školských a papierenských výrobkov.
SHP Slavošovce, a.s. Výroba hygienických výrobkov pre potreby osobnej hygieny ako aj hygieny v domácnostiach a inštitúciách.
ABCOM Košice, s.r.o. Predaj a servis výpočtovej, kancelárskej a projekčnej techniky. Návrh, realizácia a správa počítačévých sietí.
AQUING, s.r.o. Košice projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce a vykonávanie inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia
LUMIX TRADE, spol.s.r.o, Trebišov, Miloš Lukáč Výroba betónových prefabrikátov, predaj štrkov, pieskov a kameňa, plavby po rieke Bodrog, vinotéka.
Východoslovenská energetika Holding v rámci programu innogy Companius Program, ktorý podporuje dobrovoľnícke aktivity.

Poľovnícke združenie Krásna Hôrka – Bučina Krásnohorské Podhradie

 

Maroš Jandel

 

Mäsiarstvo Kún

mäso údeniny – Štefan Kún

Združenie gemerských remeselníkov, Krásnohorská Dlhá Lúka

Cieľom združenia je oživenie ľudových remesiel, a vytvorenie tvorivej dieľne kde dostane priestor výučba ručných remesiel, zároveň zabezpečí aj priestor na prezentáciu tu vytvorených predmetov
.navigation ul.nav {float: left;} .navigation form {float: right;width: 300px;} .navigation {height: 34px} countModules('position-1')) : ?>